Zpracování nahodilé těžby na lesní správě Rožnov pod Radhoštěm

Vnímaví návštěvníci lesa na území Lesní správy Rožnov pod Radhoštěm si nemohou nevšimnout odumírání stromů, které postihuje smrkové porosty prakticky všech věkových stupňů. Ve větší míře postihly naši oblast tyto problémy přibližně od roku 2012 a od té doby se situace spíše zhoršuje. O prvotních příčinách se vedou odborné diskuse, je ale zřejmé, že v důsledku mnoha faktorů (rozkolísanost srážek, sucho, václavka, přístupnost živin v kořenové vrstvě půdy a další) došlo k oslabení smrkových porostů a následně k namnožení kůrovců. Problémy jdou napříč vlastnictvími, vzhledem k rozsahu majetku a zastoupení smrku v porostech je nasnadě, že s největšími problémy se potýkáme ve státním lese. Není cílem tohoto příspěvku postihnout všechny příčiny a dopady kalamity, která se postupně z moravských lesů rozšiřuje i na území Čech. Návštěvníky lesa bychom ale rádi upozornili na možná úskalí, které tato situace přináší. Těžební činnost probíhá prakticky celoročně a současně na celé ploše postižené oblasti s nejvyšší intenzitou v letním a podzimním období. Při návštěvách lesa proto prosím dbejte zvýšené ostražitosti a vyhýbejte se místům těžby a přibližování. Zejména cyklisté musí na lesních cestách ve vyšší míře počítat s pohybem traktorů, odvozních souprav, ale i možností dočasného poškození lesních cest. Vězte, že odvozní soupravě se na úzké lesní cestě v plné rychlosti na kole nevyhnete! Ve zvýšené míře také používáme intenzivní prostředky pro likvidaci kůrovců. Vedle veřejnosti již celkem známých feromonových lapačů je to i chemický postřik napadeného dříví, který se používá spolu s červeným barvivem nebo přikrývání dříví tzv. insekticidními sítěmi. Jedná se vždy o použití látky, která může být při dotyku zdraví nebezpečná, proto se takto ošetřeného dříví prosím nedotýkejte!