Lesní pedagogika

Podrobné informace o tom, co vše zahrnuje lesní pedagogika a jak je provozována podnikem Lesy České republiky lze dohledat zde. Konkrétně na lesní správě Rožnov se této činnosti aktivně věnuje Bc. Jan Glogar (mail: Jan Glogar). Každoročně se uskuteční několik tematických vycházek s žáky základních škol, ale program jsou schopni přizpůsobit i mladším dětem předškolního věku. V případě zájmu o některou z aktivit lesní pedagogiky se prosím obraťte přímo na uvedené zaměstnance nebo na lesního správce. Nebráníme se spolupráci také s kolektivy dospělých např. teambuildingové aktivity při práci v lese (úklid klestu, výsadba). Dle našich časových možností se budeme snažit Vašim požadavkům po vzájemné domluvě vyhovět.