Lesní pedagogika

Podrobné informace o tom, co vše zahrnuje lesní pedagogika a jak je provozována podnikem Lesy České republiky lze dohledat zde. Konkrétně na lesní správě Rožnov se této činnosti aktivně věnují pověření pracovníci. Každoročně se uskuteční několik tematických vycházek se žáky základních škol, ale program jsou schopni přizpůsobit i mladším dětem předškolního věku. V případě zájmu o některou z aktivit lesní pedagogiky se prosím obraťte přímo na uvedené zaměstnance nebo na lesního správce. Nebráníme se spolupráci také s kolektivy dospělých např. teambuildingové aktivity při práci v lese (úklid klestu, výsadba). Dle našich časových možností se budeme snažit Vašim požadavkům po vzájemné domluvě vyhovět.