Povolení k vjezdu do lesa

Lesní zákon ve svých ustanoveních zakazuje jezdit a stát s motorovými vozidly v lesích. Výjimku může udělit pouze vlastník lesa, v případě lesů obhospodařovaných státním podnikem je to zpravidla lesní správa. Tyto výjimky vyřizujeme na základě žádosti a po posouzení jejich důvodů (Žádost o povolení vjezdu). Povolenky k vjezdu se NEVYDÁVAJÍ pro účely sběru lesních plodů (houby, borůvky, aj.), výletů, oslav apod.

Bez této písemné výjimky se v případě porušení zákazu vjezdu do lesa vystavujete riziku postihu ze strany kompetentních institucí – v aktuálním období probíhá aktivní vyhodnocování neoprávněných vjezdů lesní stráží. Nedodržením zákonných předpisů se neukázněný řidič v případě neprokázání platné výjimky ze zákazu vjezdu vystavuje riziku sankce. Vedle zákazových značek, kterými jsou přístupové cesty do lesa obvykle označeny, bývá často na lesní cestě umístěna i závora. Její neuzamčení však neznamená možnost volného vstupu. Naopak, často je signálem, že v lese probíhá odvoz dříví a setkání s naloženou odvozní soupravou na úzké lesní cestě pak může v lepším případě znamenat dlouhé couvání ven z lesa.