Charakteristika lesní správy

Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm je organizační jednotkou podniku Lesy České republiky, s.p. Vznik lesní správy se datuje k 1.7.1992, kdy se v rámci transformace lesního hospodářství vyčlenila z bývalého Lesního závodu Rožnov pod Radhoštěm. Od začátku roku 2007 až dosud má lesní správa sídlo na adrese Láň 2461, 756 51 Rožnov pod Radhoštěm. Lesní správa vykonává přímou správu státního lesa na Lesním hospodářském celku (LHC) Rožnov pod Radhoštěm a na části LHC Prostějov.

 Současný lesní hospodářský plán pro LHC Rožnov p.R. byl vyhotoven na dobu 10 let s platností 2017-2026. Státní správa lesů přísluší Krajskému úřadu Zlínského kraje ve Zlíně a Moravskoslezskému kraji se sídlem v Ostravě (revír Mořkov), respektive obcím s rozšířenou působností (ORP) Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Nový Jičín a Frenštát pod Radhoštěm. Území LHC leží svojí severovýchodní polovinou v Moravskoslezských Beskydech s nejvyššími vrcholy Čertův mlýn 1206 m n.m. a Radhošť 1129 m n.m. Jižní část LHC spadá do Hostýnsko-Vsetínské hornatiny s nejvyšším bodem Vysoká 1024 m n.m. Mezi hřebeny Moravskoslezských Beskyd a Vsetínských vrchů leží Rožnovská brázda, která v severozápadním okraji LHC přechází do Valašskomeziříčské kotliny.

Od roku 2020 obhospodařuje Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm také dva revíry na LHC Prostějov zařízené v lesním hospodářském plánu pro období 2019-2028. Jde o porosty náležící převážně do Kelečské pahorkatiny. Výměra porostní půdy v přímé správě v této části je přibližně 1700 ha. K uvedeným revírům náleží také výkon odborné správy v řadě katastrů v obvodech působností obcí s rozšířenou působností Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou a Přerov.

Orientační mapka lesní správy Rožnov s vyznačením hranic organizačních jednotek a lesů v přímé správě (tmavě zelená)

 

Celkem je výkon přímé správy i odborné správy lesa pro soukromé vlastníky vykonáván 11 revírníky. Přímá správa lesů je zajišťována šesti revírníky čistě pro správu státního majetku a jedním revírníkem kombinované správy. Převážná většina lesů se se nachází v čtvrtém a pátém lesním vegetačním stupni. Z dřevin má nejvyšší zastoupení smrk a buk. Z dalších druhů se v porostech nejčastěji vyskytují jedle, modřín, javory, borovice lesní, duby, lípa, bříza, habr či jasan, v Kelečské pahorkatině ale také například introdukovaný akát či douglaska.

Uvnitř území Lesní správy Rožnov pod Radhoštěm se nachází řada samostatných lesních majetků měst, obcí, lesních družstev, singulárních spolků a fyzických osob. Pro velkou část z nich zajišťuje lesní správa Rožnov výkon odborné správy lesa dle § 37 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích či na smluvním podkladě. V současné době dosahuje výměra tohoto výkonu cca 7 tis. ha a je zajišťována čtyřmi revírníky pro odbornou správu lesa a jedním kombinovaným revírem souběžně se správou přímou.