Samovýroba a prodej paliva na lesní správě

Samovýroba je způsobem prodeje, kterým lesní správa umožňuje zájemcům si vlastními silami a na vlastní nebezpečí vyrobit a zakoupit palivové dříví, tedy zpravidla dříví z mladých lesních porostů, po polomech, dříví napadené kůrovci a podobně. Případný zájemce by měl v první fázi kontaktovat pracovníky lesní správy, nejlépe místně příslušného revírníka, který má přehled o aktuálních těžebních možnostech a ceníku samovýrob. V případě dohody je sepsána písemná smlouva, na jejímž základě zájemce vytěží ve vymezené části lesa stromy revírníkem k těžbě určené. Odvoz dříví z lesa je možný vždy až po zaplacení kupní ceny. Ta se obvykle pohybuje v rozmezí 30 až 500 Kč/m3 (ceník). Jak z uvedeného vyplývá, je samovýroba vhodná zejména pro místní občany s vlastními možnostmi a prostředky nutnými k fyzicky náročné těžbě dřeva. Výhodou je možnost získat palivo za příznivou cenu, vždyť tržní cena za m3 je násobně vyšší. Zde je možná na místě upozornit na rozdíly v jednotkách používaných při prodeji palivového dříví obecně. Zjednodušeně platí, že není metr jako metr. Plnometr (m3) je lesníky nejčastěji používaná míra a jde o množství dříví, které by krychli o hraně 1 m vyplnilo bez vzduchových mezer a bez kůry. U prostorového metru (prm) jde o polena urovnaná do krychle 1x1x1 metr a sypaný prostorový metr (sprm) pak představuje polena v tomto prostoru sesypaná. Je zřejmé, že rozdíly mezi těmito mírami jsou nemalé. Například z jednoho m3 (plnometru) lze vyrobit obvykle 1,6-1,8 prm.

V současné době nabízí Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm k prodeji palivové dříví jehličnaté i listnaté v okolních lesích ve správě státního podniku. Dříví lze pořídit formou tzv. samovýroby, kdy si zájemce ve vymezené části lesa vyrobí palivo vlastními prostředky nebo i nákupem hotových sortimentů na skládkách u odvozních cest. NENABÍZÍME štípaná polínka, odvoz dříví si vždy zajišťuje kupující! Pro bližší informace se prosím obracejte na technika LS Ing. Anetu Kneislovou, tel.: 724 623 945, e-mail: aneta.kneislova@lesycr.cz.