Samovýroba a prodej paliva na lesní správě

Samovýroba je způsobem prodeje, kterým lesní správa umožňuje zájemcům si vlastními silami a na vlastní nebezpečí vyrobit a zakoupit palivové dříví, tedy zpravidla dříví z mladých lesních porostů, po polomech, dříví napadené kůrovci a podobně. Případný zájemce by měl v první fázi kontaktovat pracovníky lesní správy, nejlépe místně příslušného revírníka, který má přehled o aktuálních těžebních možnostech a ceníku samovýrob. V případě dohody je sepsána písemná smlouva, na jejímž základě zájemce vytěží ve vymezené části lesa stromy revírníkem k těžbě určené. Odvoz dříví z lesa je možný vždy až po zaplacení kupní ceny. Ta se obvykle pohybuje v rozmezí 30 až 500 Kč/m3 (Ceník). Jak z uvedeného vyplývá, je samovýroba vhodná zejména pro místní občany s vlastními možnostmi a prostředky nutnými k fyzicky náročné těžbě dřeva. Výhodou je možnost získat palivo za příznivou cenu, vždyť tržní cena za m3 je násobně vyšší. Zde je možná na místě upozornit na rozdíly v jednotkách používaných při prodeji palivového dříví obecně. Zjednodušeně platí, že není metr jako metr. Plnometr (m3) je lesníky nejčastěji používaná míra a jde o množství dříví, které by krychli o hraně 1 m vyplnilo bez vzduchových mezer a bez kůry. U prostorového metru (prm) jde o polena urovnaná do krychle 1x1x1 metr a sypaný prostorový metr (sprm) pak představuje polena v tomto prostoru sesypaná. Je zřejmé, že rozdíly mezi těmito mírami jsou nemalé. Například z jednoho m3 (plnometru) lze vyrobit obvykle 1,6-1,8 prm. V současné době nabízí lesní správa i možnost prodeje vyrobeného dříví, zejména palivového jehličnatého i listnatého. Aktuální cena se odvíjí situace na trhu a podle kvality (podíl hniloby, dimenze apod.). Pro bližší informace se obracejte na pracovníka odbytu Ing. Ondřeje Nohála: ondrej.nohal@lesycr.cz .