Myslivost

Na lesní správě Rožnov je uznáno šest vlastních honiteb, z toho pět honiteb je pronajímáno a jednu provozujeme ve vlastní režii. Ostatní honební pozemky jsou součástí společenstevních honiteb, které jsou zpravidla v nájmu mysliveckých spolků. Režijní honitba o výměře 1726 ha se nachází na revíru Mořkov ve Veřovských vrších na severních svazích vrcholů Trojačka, Huštýn, Hodorf, Krátká, Dlouhá, Kamenárka a Velký Javorník. Normována je zvěř srnčí, jelení a černá. Odlovy srnčí zvěře přesahují 30 kusů, jelení lovíme mezi 5-10 kusy, úlovky černé kolísají kolem deseti kusů ročně.

Pro případné zájemce jsme po domluvě schopni zajistit doprovod a poplatkový odlov srnců. Lov srnce v podmínkách lesní honitby není vždy jednoduchý, přináší však o to zajímavější lovecké zážitky a poměrně dobrou kvalitu trofejí.    

Ceník lovu LS Rožnov pod Radhoštěm