Opravy lesních cest

Podnik Lesy České republiky, a tedy i lesní správa Rožnov vynakládá na opravy a investice do lesních cest nemalé částky a jsme přesvědčeni, že to je na celkovém stavu lesních cest v okolí Rožnova znát a zejména rekreační cyklisté ocení nové povrchy vozovek. Například v roce 2018 plánujeme na lesní dopravní síti provést opravy a investice v souhrnné částce více než 12 mil. Kč. Na tomto místě Vás chceme informovat o největších akcích plánovaných v nejbližším období. Omezení dopravy na lesních cestách v souvislosti se stavební činností nemá jistě takové dopady jako na dálnicích či jiných veřejných komunikacích. Přesto chápeme, že může znepříjemnit například výlet s malými dětmi či průjezd větší skupiny cyklistů. Komplikace může způsobit také držitelům výjimek ze zákazu vjezdů.

Plán stavebních činností na lesních cestách pro nejbližší období

Lesní cesta Katastr Předpokládaný termín Poznámka
Myslivna – Mostiny Hodslavice, Mořkov IX/2018 – VI/2019 Cyklotrasa č. 6016